+420 724325547 hrk4@zfpakademie.cz

Zásady ochrany osobních údajů

Moje webová adresa je: https://stanislavryc.cz

Kontaktní formuláře
Uchovávám pouze vaše údaje vyplněné do kontaktního formuláře za účelem odpovědi a kontaktování z mé strany. Tyto údaje jsou standardně zabezpečeny a nejsou poskytovány žádné třetí straně.

Cookies
Moje webová stránka nevyužívá žádných mnou vytvořených cookies, které by vyžadovaly poskytnutí vašeho souhlasu. Mé stránky využívají pro sledování provozu a přístupů služby třetích stran, které si na vašem počítači ukládají své cookies. Na jejich obsah nemám žádný vliv. Jejich použití však není možné bez vašeho souhlasu.

Více informací o cookies najdete také na https://www.google.cz/intl/cs/policies/technologies/cookies/ a https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs

Analytika
Na mém webu se nedá registrovat a také se zde nepíšou komrntáře, takže není ani potřeba získávat o vás údaje a dále je nějakým způsobem zpracovávat, třeba za účelem zvýšení vašeho komfortu při vyplňování následných komentářů a podobně.

Jaká máte práva?
Můžete požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchovávám. Konkrétně jsou to pouze informace z kontaktního formuláře. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsem povinný uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kontaktní údaje
V případě dotazu můžete napsat na email stanislav.ryc@icloud.com